Для виробництва якісного AdBlue® ми запровадили лабораторний контроль на кожному етапі виготовлення. Оснащена лабораторія і кваліфікований персонал — гарант створення еталонного AUS 32.
product
ІК Фур'є показує спектр, характерний для продукту AdBlue® , який потім порівнюється з еталонним спектром розчину сечовини з концентрацією 32,5%
product
Прилад вимірює коефіцієнт рефракції (показник заломлення світла) розчинів, величина якого прямо залежить від концентрації сечовини в розчині
product
Застосовується для вимірювання вмісту елементів (переважно металів) в AdBlue®
product
За допомогою іономіра визначається pH (лужність) AdBlue®
product
За допомогою даного приладу вимірюється оптична щільність і коефіцієнт пропускання світла розчинами. Отримані значення використовуються для розрахунку концентрації біурета, альдегідів і фосфатів в AdBlue®
product
Застосовуються для приготування еталонних стандартних розчинів з відомою концентрацією, а також при визначенні масової концентрації нерозчинного залишку в AdBlue® гравіметричним методом